tiPra Institucije

#Naziv institucijeNaklonjenost institucije prema mladima (%) 
  
41Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
42Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
43Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo9%
44Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko - neretvanske županije/kantona5%
45Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona33%
46Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke 0%
47Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona3%
48Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 0%
49Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
50Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske30%
51Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%
52Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona0%
53MInistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko - sanskog kantona7%
54Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske7%
55Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske32%
56Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona8%
57Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 15%
58Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona3%
59Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona0%
60Ministarstvo privrede Unsko - sanskog kantona9%