tiPra Institucije

#Naziv institucijeNaklonjenost institucije prema mladima (%) 
  
41Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša17%
42Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine1%
43Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije0%
44Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke0%
45Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske12%
46Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
47Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
48Ministarstvo komunalne privrede,infrastrukture,prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo67%
49Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo13%
50Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko - neretvanske županije/kantona5%
51Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona33%
52Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke 0%
53Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona3%
54Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 4%
55Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko - neretvanske županije/kantona1%
56Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske35%
57Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%
58Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona0%
59MInistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko - sanskog kantona5%
60Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske7%