tiPra Institucije

#Naziv institucijeNaklonjenost institucije prema mladima (%) 
  
101Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde29%
102Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo17%
103Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona38%
104Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo50%
105Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona5%
106Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK0%
107Ministarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
108MInistarstvo za privredu Zeničko - dobojskog kantona 13%
109Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske0%
110Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona48%
111Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona41%
112Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona8%
113Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo0%
114Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
115Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
116Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
117Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske22%
118Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona0%
119Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
120Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona7%