TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
181Goran KaradžićOpština Čajniče32%
182Goran BorojevićOpština Kneževo5%
183Goran BroćetaOpština Drvar5%
184Goran MutabdžijaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
185Goran OpsenicaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
186Goran SavićOpština Ribnik31%
187Gordana Nakić Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije16%
188Gordana OršolićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
189Greta KunaMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona0%
190Hajrudin HadžidedićOpćina Odžak1%
191Halil TuzlićOpćina Breza17%
192Hamdija LipovačaMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
193Hamdo EjubovićOpćina Hadžići17%
194Haris BašićMinistarstvo privrede Kantona Sarajevo 60%
195Hasan MuratovićGrad Živinice35%
196Hasan AjkunićOpćina Bugojno25%
197Hasan FehratovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
198Hasan TanovićOpćina Novo Sarajevo19%
199Hašim MujanovićOpćina Zavidovići46%
200Hazim KapićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%