TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
181Husejin SmajlovićGrad Zenica26%
182Huso SušićOpćina Donji Vakuf0%
183Ibrahim HadžibajrićOpćina Stari Grad 70%
184Ibrahim KajtazovićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%
185Ibro BeriloOpćina Trnovo FBiH0%
186Igor RadojičićGrad Banja Luka85%
187Igor VidovićMinistarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske0%
188Ilija CvitanovićMinistarstvo prometa i veza Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
189Ilija Bernatović Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske0%
190Ilija JovičićOpština Brod14%
191Ilija NikićOpćina Usora0%
192Ilija ŠljivićMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 0%
193Ismet OmerovićOpćina Sapna54%
194Ismir JuskoMinistarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo0%
195Ivan TopićMinistarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke0%
196Ivan VukadinOpćina Tomislavgrad20%
197Ivica BrešićMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 0%
198Ivica ĆorićMinistarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke0%
199Ivica ĆurićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona27%
200Ivica ŠarićMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo35%