TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
181Gojko ŠebezOpština Kupres RS3%
182Goran Bulajić Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
183Goran KaradžićOpština Čajniče32%
184Goran BorojevićOpština Kneževo4%
185Goran BroćetaOpština Drvar5%
186Goran MutabdžijaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
187Goran OpsenicaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
188Goran SavićOpština Ribnik31%
189Gordana Nakić Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije16%
190Gordana OršolićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
191Greta KunaMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona0%
192Hajrudin HadžidedićOpćina Odžak1%
193Halil TuzlićOpćina Breza17%
194Hamdija LipovačaMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
195Hamdo EjubovićOpćina Hadžići17%
196Haris BašićMinistarstvo privrede Kantona Sarajevo 60%
197Hasan MuratovićGrad Živinice35%
198Hasan AjkunićOpćina Bugojno25%
199Hasan FehratovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
200Hasan TanovićOpćina Novo Sarajevo19%