TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
41Ante BegićOpćina Posušje22%
42Anto DomićBrčko Distrikt BiH37%
43Anto MatićMinistarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona0%
44Anton Kasipović Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
45Arman BešlijaMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde45%
46Armin HalitovićJedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa57%
47Arnel IsakMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
48Asim AljićOpćina Živinice39%
49Asim MekićOpćina Busovača32%
50Asim ZecOpćina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine8%
51Avdija KovačevićOpćina Vareš40%
52Azra KuljuhMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde11%
53Azra ŠabanovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona36%
54Bahrudin HadžiefendićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona10%
55Bego BirparićOpćina Banovići0%
56Bego GutićOpćina Banovići54%
57Benjamina KarićGrad Sarajevo0%
58Biljana SimićMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
59Blaž Župarić Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske0%
60Bojan BošnjakMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona9%