TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
41Ante BegićOpćina Posušje15%
42Anto DomićBrčko Distrikt BiH37%
43Anto MatićMinistarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona0%
44Anton Kasipović Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
45Arman BešlijaMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde45%
46Armin HalitovićJedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa55%
47Arnel IsakMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
48Asim AljićGrad Živinice39%
49Asim MekićOpćina Busovača33%
50Asim ZecOpćina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine8%
51Avdija KovačevićOpćina Vareš40%
52Azra KuljuhMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde11%
53Azra SinanovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona20%
54Azra ŠabanovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona36%
55Bahrudin HadžiefendićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona10%
56Bego BirparićOpćina Banovići0%
57Bego GutićOpćina Banovići40%
58Benjamina KarićGrad Sarajevo28%
59Biljana Begović Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde26%
60Biljana SimićMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%