TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
41Anka Papak - DodigMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije0%
42Ante BegićOpćina Posušje15%
43Anto DomićBrčko Distrikt BiH37%
44Anto MatićMinistarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona0%
45Anton Kasipović Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
46Arman BešlijaMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde45%
47Armin HalitovićJedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa55%
48Arnel IsakMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
49Asim AljićGrad Živinice39%
50Asim MekićOpćina Busovača33%
51Asim ZecOpćina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine8%
52Avdija KovačevićOpćina Vareš40%
53Azra KuljuhMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde11%
54Azra SinanovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona20%
55Azra ŠabanovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona36%
56Bahrudin HadžiefendićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona10%
57Bego BirparićOpćina Banovići0%
58Bego GutićOpćina Banovići40%
59Benjamina KarićGrad Sarajevo28%
60Biljana Begović Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde26%