TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
61Biljana SimićMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
62Blaž Župarić Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske0%
63Bojan BošnjakMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona9%
64Bojan GvozdenovićMinistarstvo zdravstva Zeničko - dobojskog kantona0%
65Bojan KrunićMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
66Bojan DomićMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona14%
67Bojo GašanovićOpština Istočni Stari Grad14%
68Bore ŠkeljićOpština Kneževo5%
69Boris JerinićGrad Doboj27%
70Boris MarjanovićOpćina Vitez 67%
71Boris Pašalić Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske60%
72Borislav RakićOpština Vukosavlje10%
73Boško JugovićOpština Pale16%
74Božidar SemizMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
75Božo PerićMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 40%
76Božo SjeranOpština Istočni Mostar3%
77Branka ŠekarićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
78Branka ĐurićFederalno ministarstvo okoliša i turizma0%
79Branko BagoOpćina Posušje3%
80Budimir NinićOpština Šekovići0%