TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
61Boris JerinićGrad Doboj0%
62Boris Pašalić Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske70%
63Borislav RakićOpština Vukosavlje0%
64Boško JugovićOpština Pale0%
65Božidar SemizMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
66Božo SjeranOpština Istočni Mostar0%
67Branka ŠekarićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
68Branka ĐurićFederalno ministarstvo okoliša i turizma0%
69Branko BagoOpćina Posušje3%
70Budimir NinićOpština Šekovići0%
71Čedomir LukićMinistarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo70%
72Ćamil DurakovićOpštinska uprava Opštine Srebrenica0%
73Dajana ČolićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona30%
74Dalibor VučanovićOpština Kotor Varoš8%
75Dalibor NeškovićOpština Novo Goražde15%
76Damir Filipović Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo0%
77Damir MarjanovićMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo0%
78Damir ŽugaMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde31%
79Damir DučićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
80Damir Mašić Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke47%