TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
61Bojan GvozdenovićMinistarstvo zdravstva Zeničko - dobojskog kantona0%
62Bojan KrunićMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
63Bojan DomićMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona14%
64Bojo GašanovićOpština Istočni Stari Grad14%
65Bore ŠkeljićOpština Kneževo5%
66Boris JerinićGrad Doboj23%
67Boris MarjanovićOpćina Vitez 64%
68Boris Pašalić Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske60%
69Borislav RakićOpština Vukosavlje9%
70Boško JugovićOpština Pale20%
71Božidar SemizMinistarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
72Božo SjeranOpština Istočni Mostar3%
73Branka ŠekarićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
74Branka ĐurićFederalno ministarstvo okoliša i turizma0%
75Branko BagoOpćina Posušje3%
76Budimir NinićOpština Šekovići0%
77Čedomir LukićMinistarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo70%
78Ćamil DurakovićOpštinska uprava Opštine Srebrenica0%
79Dajana ČolićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona30%
80Dalibor PavlovićGrad Prijedor84%