TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
81Ćamil DurakovićOpštinska uprava Opštine Srebrenica0%
82Dajana ČolićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona15%
83Dalibor PavlovićGrad Prijedor84%
84Dalibor VučanovićOpština Kotor Varoš8%
85Dalibor NeškovićOpština Novo Goražde15%
86Damir Filipović Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo0%
87Damir MarjanovićMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo0%
88Damir ŽugaMinistarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde31%
89Damir DučićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
90Damir Mašić Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke47%
91Damir OmerdićMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona43%
92Damir ŠabanovićOpćina Jablanica63%
93Damir ŽivkovićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske3%
94Dane Malešević Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
95Danijela SimićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona0%
96Darinko MihaljevićMinistarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije12%
97Dario JurićMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona19%
98Dario PekićMinistarstvo unutrašnjih poslova Zeničko - dobojskog kantona0%
99Dario SesarMinistarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke0%
100Darja Softić Kadenić Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo0%