TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
81Damir OmerdićMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona45%
82Damir ŽivkovićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske0%
83Dane Malešević Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
84Danijela SimićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona0%
85Darinko MihaljevićMinistarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije12%
86Dario JurićMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona19%
87Dario PekićMinistarstvo unutrašnjih poslova Zeničko - dobojskog kantona0%
88Dario SesarMinistarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke0%
89Darko HorvatMinistarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije0%
90Darko KasapMinistarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske6%
91Darko KrunićOpština Ljubinje6%
92Darko TomašOpštinska uprava Opštine Prnjavor12%
93Dejan ProšićOpćina Bosanski Petrovac21%
94Demir Imamović Ministarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
95Denis KozlicaMInistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko - sanskog kantona0%
96Denis LasićFederalno ministarstvo prometa i komunikacija0%
97Desnica RadivojevićFederalno ministarstvo prostornog uređenja3%
98Divna AničićOpština Mrkonjić Grad22%
99Donko JovićMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
100Dragan BogdanićMinistarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske14%