TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
81Adil OsmanovićMinistarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine2%
82Anka Papak - DodigMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije0%
83Aleksandar Štrbac Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije0%
84Miloš BaukMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije0%
85Ivica ĆorićMinistarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke0%
86Dario SesarMinistarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke0%
87Darko KasapMinistarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske6%
88Marijan OršolićMinistarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske18%
89Dragutin ŽivkovićMinistarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske26%
90Suad HasandedićMinistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
91Hikmet HodžićMinistarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
92Enver HadžiahmetovićMinistarstvo komunalne privrede,infrastrukture,prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo67%
93Ivica ŠarićMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo35%
94Dubravko LovrenovićMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo0%
95Samer RešidatMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo0%
96Mirvad KurićMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo0%
97Samir Avdić Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo43%
98Zlatko HadžiomerovićMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
99Rašid Hadžović Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko - neretvanske županije/kantona10%
100Muhamed RamićMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona42%