TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
121Dragoslav Topić Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije0%
122Dragoslav TodorovićOpštinska uprava Opštine Vlasenica60%
123Dragutin ŽivkovićMinistarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske25%
124Draško StanivukovićGrad Banja Luka0%
125Dubravko LovrenovićMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo0%
126Dušan PanićOpština Stanari0%
127Dušan ŠajinOpština Jezero0%
128Dušica RunićOpština Drvar12%
129Duško MilunovićMinistarstvo rada i boračko - invalidske zaštite Republike Srpske0%
130Duško RadunOpćina Bosansko Grahovo0%
131Džemal MemagićOpćina Olovo1%
132Dženis ŠabulićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%
133Dževad BećirevićOpćina Centar Sarajevo33%
134Dževad MujkićOpćina Lukavac5%
135Đemil UgarakMInistarstvo za privredu Zeničko - dobojskog kantona 0%
136Đorđe MilićevićOpština Šamac 16%
137Đorđe PopovićMinistarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske0%
138Đuro TopićOpćina Orašje18%
139Edin TerzićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
140Edin AjanovićMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%