TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
121Dževad MujkićOpćina Lukavac5%
122Đemil UgarakMInistarstvo za privredu Zeničko - dobojskog kantona 0%
123Đorđe MiličevićOpština Šamac 5%
124Đuro TopićOpćina Orašje18%
125Edin TerzićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
126Edin AjanovićMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%
127Edin BehrićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša24%
128Edin BuševacMinistarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona0%
129Edin DelićOpćina Lukavac24%
130Edin HozanOpćina Jajce14%
131Edin SmajićOpćina Vogošća16%
132Edis DervišagićGrad Gradačac15%
133Edita ĐapoFederalno ministarstvo okoliša i turizma2%
134Eldar LokmićMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
135Elvir HadžiomerovićOpština Vukosavlje2%
136Elvir Kazazović Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo12%
137Elvir RožnjakovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
138Elvira DilberovićFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke42%
139Elvis BektićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona0%
140Emdžad GalijaševićGrad Bihać18%