TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
121Dževad BećirevićOpćina Centar Sarajevo33%
122Dževad MujkićOpćina Lukavac5%
123Đemil UgarakMInistarstvo za privredu Zeničko - dobojskog kantona 0%
124Đorđe MiličevićOpština Šamac 5%
125Đuro TopićOpćina Orašje18%
126Edin TerzićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
127Edin AjanovićMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%
128Edin BehrićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša24%
129Edin BuševacMinistarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona0%
130Edin DelićOpćina Lukavac24%
131Edin HozanOpćina Jajce14%
132Edin SmajićOpćina Vogošća16%
133Edis DervišagićGrad Gradačac15%
134Edita ĐapoFederalno ministarstvo okoliša i turizma2%
135Eldar LokmićMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
136Elvir HadžiomerovićOpština Vukosavlje2%
137Elvir Kazazović Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo12%
138Elvir RožnjakovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
139Elvira DilberovićFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke42%
140Elvis BektićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona0%