TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
141Emir BubaloOpćina Konjic0%
142Emir Hrenovica Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 0%
143Emir HujdurovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona0%
144Emira Tanović - MikulecMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
145Eniz Halilović Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
146Enver BijedićFederalno ministarstvo prometa i komunikacija0%
147Ervin BibanovićMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
148Esed RadeljašMinistarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
149Fadil ImširovićGrad Gradačac42%
150Fahrudin BrkićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
151Fahrudin OručevićMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo0%
152Faris HasanbegovićJedinstveni općinski organ uprave Općine Sanski Most50%
153Feliks VidovićMinistarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona1%
154Fikret AbdićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša0%
155Fuad KasumovićGrad Zenica0%
156Gojko KličkovićOpština Krupa na Uni0%
157Gojko ŠebezOpština Kupres RS3%
158Goran Bulajić Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
159Goran KaradžićOpština Čajniče37%
160Goran BorojevićOpština Kneževo7%