TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
141Dževad MujkićOpćina Lukavac5%
142Đemil UgarakMInistarstvo za privredu Zeničko - dobojskog kantona 0%
143Đorđe MilićevićOpština Šamac 19%
144Đorđe PopovićMinistarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske0%
145Đuro TopićOpćina Orašje18%
146Edin TerzićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
147Edin AjanovićMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%
148Edin BehrićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša24%
149Edin BuševacMinistarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona0%
150Edin DelićOpćina Lukavac39%
151Edin HozanOpćina Jajce22%
152Edin SmajićOpćina Vogošća19%
153Edis DervišagićGrad Gradačac20%
154Edita ĐapoFederalno ministarstvo okoliša i turizma1%
155Eldar LokmićMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
156Elvir HadžiomerovićOpština Vukosavlje2%
157Elvir Kazazović Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo12%
158Elvir RožnjakovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
159Elvira DilberovićFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke42%
160Elvis BektićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona0%