TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
141Emdžad GalijaševićGrad Bihać18%
142Emir BubaloOpćina Konjic0%
143Emir Hrenovica Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 0%
144Emir HujdurovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona0%
145Emira Tanović - MikulecMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
146Eniz Halilović Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
147Enver BijedićFederalno ministarstvo prometa i komunikacija0%
148Ervin BibanovićMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
149Esed RadeljašMinistarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
150Fadil ImširovićGrad Gradačac42%
151Fahrudin BrkićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
152Fahrudin OručevićMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo0%
153Faris HasanbegovićJedinstveni općinski organ uprave Općine Sanski Most50%
154Feliks VidovićMinistarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona1%
155Fikret AbdićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša0%
156Fuad KasumovićGrad Zenica0%
157Gojko KličkovićOpština Krupa na Uni0%
158Gojko ŠebezOpština Kupres RS3%
159Goran Bulajić Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
160Goran KaradžićOpština Čajniče37%