TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
161Goran BroćetaOpština Drvar5%
162Goran MutabdžijaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
163Goran OpsenicaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
164Goran SavićOpština Ribnik31%
165Gordana OršolićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
166Greta KunaMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona0%
167Hajrudin HadžidedićOpćina Odžak1%
168Halil TuzlićOpćina Breza17%
169Hamdija LipovačaMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
170Hamdo EjubovićOpćina Hadžići7%
171Haris BašićMinistarstvo privrede Kantona Sarajevo 60%
172Hasan MuratovićOpćina Živinice35%
173Hasan AjkunićOpćina Bugojno22%
174Hasan FehratovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
175Hašim MujanovićOpćina Zavidovići37%
176Hazim KapićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%
177Helena Lončar Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke 0%
178Hikmet HodžićMinistarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
179Himzo SmajićMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona0%
180Husein TopčagićMinistarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona0%