TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
161Goran BorojevićOpština Kneževo7%
162Goran BroćetaOpština Drvar5%
163Goran MutabdžijaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
164Goran OpsenicaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
165Goran SavićOpština Ribnik31%
166Gordana OršolićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
167Greta KunaMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona0%
168Hajrudin HadžidedićOpćina Odžak1%
169Halil TuzlićOpćina Breza17%
170Hamdija LipovačaMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
171Hamdo EjubovićOpćina Hadžići7%
172Haris BašićMinistarstvo privrede Kantona Sarajevo 60%
173Hasan MuratovićOpćina Živinice35%
174Hasan AjkunićOpćina Bugojno22%
175Hasan FehratovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
176Hašim MujanovićOpćina Zavidovići37%
177Hazim KapićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%
178Helena Lončar Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke 0%
179Hikmet HodžićMinistarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
180Himzo SmajićMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona0%