TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
161Emdžad GalijaševićGrad Bihać18%
162Emir BubaloOpćina Konjic0%
163Emir Hrenovica Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 0%
164Emir HujdurovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona0%
165Emira Tanović - MikulecMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
166Eniz Halilović Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
167Enver BijedićFederalno ministarstvo prometa i komunikacija0%
168Enver HadžiahmetovićMinistarstvo komunalne privrede,infrastrukture,prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo67%
169Ernest ImamovićGrad Goražde61%
170Ervin BibanovićMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
171Esed Kadrić Brčko Distrikt BiH13%
172Esed RadeljašMinistarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
173Fadil ImširovićGrad Gradačac42%
174Fahrudin BrkićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
175Fahrudin OručevićMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo0%
176Faris HasanbegovićJedinstveni općinski organ uprave Općine Sanski Most42%
177Feliks VidovićMinistarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona1%
178Fikret AbdićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša7%
179Fuad KasumovićGrad Zenica5%
180Gojko KličkovićOpština Krupa na Uni0%