Damir Dučić

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2017