Damir Filipović

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo2018
2Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo2019