Damir Živković

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2015
2Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2016
3Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2017
4Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2018
5Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2019
6Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2020
7Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske2021