Damir Omerdić

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2018
2Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2019
3Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2020