Akif Fazlić

#OrganizacijaGodina 
1Općina Ilijaš2012
2Općina Ilijaš2013
3Općina Ilijaš2014
4Općina Ilijaš2015
5Općina Ilijaš2016
6Općina Ilijaš2017
7Općina Ilijaš2018
8Općina Ilijaš2019
9Općina Ilijaš2020
10Općina Ilijaš2021