Goran Opsenica

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2016
2Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2017
3Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2018
4Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2019