Željko Laketić

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2015
2Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2016
3Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2017
4Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2018
5Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2019
6Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2020
7Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2021