Adis Muharemović

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2015
2Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2016