Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije (Štrbac Aleksandar) / 2017

Kontakt osobaAleksandar Štrbac
Telefon034 / 200 - 901
Email[email protected]
Webwww.vladahbz.com
OrganizacijaMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije
RukovodilacŠtrbac Aleksandar
StrankaSrpska napredna stranka
Budžet (KM)0,00
Godina2017
1.1 Ima li institucija program za mlade?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?0,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?NE
Priloženi dokument
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?NE
Priloženi dokument
Datum kreiranja2020-05-20 13:35:34
Datum ažuriranja2020-05-20 13:35:34