Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona (Alagić Adnan ) / 2020

Kontakt osobaMirsada Mujagić - Pjanić
Telefon037/ 316 - 044
Emailmirsada.mp@vladausk.ba
Webwww.vladausk.ba
OrganizacijaMinistarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona
RukovodilacAlagić Adnan
StrankaStranka demokratske aktivnosti
Budžet (KM)2.179.786,00
Godina2020
1.1 Ima li institucija program za mlade?DA
Priloženi dokumentDopis.pdf
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?57.000,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?DA
Priloženi dokument
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?DA
Priloženi dokumentTransparentna objava, Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.pdf
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?DA
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?DA
Priloženi dokumentOdluka o usvajanja Programa utroška dijela sredstava Tekućeg granta.pdf
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?DA
Priloženi dokument
Datum kreiranja2021-08-03 13:38:58
Datum ažuriranja2021-08-03 14:03:22