Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona (Alagić Adnan ) / 2021

Kontakt osobaMirsada Mujagić-Pjanić
Telefon037/316-044
Emailmirsada.mp@vladausk.ba
Webwww.vladausk.ba
OrganizacijaMinistarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona
RukovodilacAlagić Adnan
StrankaNarodni evropski savez
Budžet (KM)2.168.324,00
Godina2021
1.1 Ima li institucija program za mlade?DA
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?45.000,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?DA
Priloženi dokumentodluka o subvencioniranju.pdf
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?DA
Priloženi dokumentJavni poziv.pdf
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?DA
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?DA
Priloženi dokumentKonacna rang lista.pdf
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?DA
Priloženi dokumentPraćenje subvencioniranja.pdf
Datum kreiranja2022-07-11 10:41:14
Datum ažuriranja2022-07-11 10:58:07