Narodni demokratski pokret

#OrganizacijaGodina 
1Opština Kneževo2012
2Opštinska uprava Šipovo2012
3Opština Kneževo2013
4Opštinska uprava Šipovo2013
5Opštinska uprava Šipovo2014
6Opština Kneževo2014
7Opština Kneževo2015
8Opštinska uprava Šipovo2015
9Opštinska uprava Šipovo2016
10Opština Šamac 2017
11Opština Šamac 2018
12Opština Šamac 2019
13Opština Šamac 2020