Nezavisna bosanskohercegovačka lista

#OrganizacijaGodina 
1Općina Stari Grad 2017
2Općina Stari Grad 2018
3Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2019
4Općina Stari Grad 2019
5Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2020