Laburistička stranka Bosne i Hercegovine

#OrganizacijaGodina 
1Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2017
2Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2018
3Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2019
4Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2020
5Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2021