Laburistička stranka Bosne i Hercegovine

#OrganizacijaGodina 
1Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2017
2Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2018
3Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2019
4Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2020