Nezavisni kandidat/kinja

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo2012
2Federalno ministarstvo rada i socijalne politike2012
3Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2012
4Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2012
5Općina Bugojno2012
6Općina Sapna2012
7Opštinska uprava Opštine Srebrenica2012
8Općina Breza2012
9Općina Bosanski Petrovac2012
10Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo2013
11Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo2013
12Federalno ministarstvo rada i socijalne politike2013
13Općina Bosanski Petrovac2013
14Jedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša2013
15Općina Sapna2013
16Općina Bugojno2013
17Opštinska uprava Opštine Srebrenica2013
18Općina Breza2013
19Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo2014
20Federalno ministarstvo rada i socijalne politike2014