MTT RS(DEMOS) / 2019

Kontakt osobaDragica Kovač
Telefon051/ 338 - 769
Emailj.djuric@mtt.vladars.net
Webwww.vladars.net
OrganizacijaMinistarstvo trgovine i turizma Republike Srpske
RukovodilacKovač Dragica
StrankaDemokratski savez
Budžet (KM)6.313.000,00
Godina2019
1.1 Ima li institucija program za mlade?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?0,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?DA
Priloženi dokument
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?DA
Priloženi dokument
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?DA
Priloženi dokument
Datum kreiranja2020-03-17 12:35:51
Datum ažuriranja2021-08-03 11:55:05