Narodni demokratski pokret

Naziv strankeNarodni demokratski pokret
Skračeni nazivNDP
Naklonjenost prema mladima (%)7%
Logo