Socijalistička partija

Naziv strankeSocijalistička partija
Skračeni nazivSP
Naklonjenost prema mladima (%)14%
Logo