Srpska u sigurne ruke

Naziv strankeSrpska u sigurne ruke
Skračeni nazivSRS
Naklonjenost prema mladima (%)2%
Logo