Demokratski savez

Naziv strankeDemokratski savez
Skračeni nazivDEMOS
Naklonjenost prema mladima (%)7%
Logo