Nezavisni kandidat/kinja

Naziv strankeNezavisni kandidat/kinja
Skračeni nazivNezavisni kandidat/kinja
Naklonjenost prema mladima (%)19%
Logo