Savez nezavisnih socijaldemokrata

Naziv strankeSavez nezavisnih socijaldemokrata
Skračeni nazivSNSD
Naklonjenost prema mladima (%)15%
Logo